E ARDHMJA E NDËRTIMIT FILLON ME NE !

Vizioni
Çfarë synojmë?

Misioni
Çfarë obligime marrim?

"Vizioni i Kompanisë M-Maksi është të jetë një lider i njohur në industrinë e ndërtimit dhe të mbështesë ndërtimin e infrastrukturës së jashtme dhe të brendshme në mënyrë të qëndrueshme, inovative dhe me përgjegjësi sociale. Ne synojmë të krijojmë vende të punës të cilat ofrojnë mundësi të barabarta për të gjithë dhe të kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të komuniteteve ku operojmë.

"Misioni i Kompanisë M-Maksi është të krijojë ndërtime të shkëlqyera dhe të inovativa, duke përcjellë standardet më të larta të cilësisë dhe përgjegjësisë ndaj klientëve dhe komunitetit. Ne angazhohemi për të ofruar zgjidhje të personalizuara dhe të përmbushim pritshmëritë e klientëve tanë në të gjitha fazat e projekteve të ndërtimit.Misioni ynë është të krijojmë vlerë të qëndrueshme për klientët tanë dhe të kontribuojmë në zhvillimin e qëndrueshëm të infrastrukturës.